SGB

Dla Firm - Rachunek bieżący

Przeznaczony jest dla:

 • Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 • Fundacji stowarzyszeń,
 • Jednostek i zakładów budżetowych,
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 • Wspólnot mieszkaniowych,
 • Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych

Korzyści:

 • Kompleksowa obsługa finansowa
 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 • Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • Możliwość korzystania z systemu Internet Banking – Oddział Banku w Twojej Firmie
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego, najczęściej są to:

 • Zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • Dokument potwierdzający rejestrację danego podmiotu (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Bankowość indywidualna

family-01

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swoich finansów, jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować? Rozważasz wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz posługiwać się kartą umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Dla Klientów Indywidualnych

Bankowość dla młodych

Konto dla młodychJeżeli ukończyłeś 13 rok życia, to już dziś możesz założyć swoje osobiste konto wraz z kartą płatniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA MŁODYCH

Bankowość dla rolnictwa

Konto dla młodych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA ROLNICTWA


Bank Spółdzielczy jak nikt inny rozumie potrzeby rolników. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę kredytów i rachunków. Tutaj znajdziesz też fachowe doradztwo w zakresie dotacji z NFOŚ.