SGB

Dla Firm - Lokaty

 

Lokata dynamiczna „PLEJADA"

 

Jeśli masz wolne środki  nie trzymaj ich w domu, ulokuj na dynamicznej lokacie

 

 Lokata dynamiczna „PLEJADA" jest szczególną formą deponowania środków pieniężnych ponieważ:

 

 • zapewnia progresywne oprocentowanie, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu,
 • umożliwia wycofanie wkładu w dowolnym  terminie wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty.

 

Posiadaczami rachunku „PLEJADA" mogą być:

 

 • osoby prawne,
 • jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, stowarzyszenia i fundacje.

 

Warunki otwarcia „PLEJADY"

 

 • po złożeniu wniosku zostaje zawarta umowa o lokatę terminową pomiędzy Klientem a Bankiem, której termin biegnie od dnia wpływu środków,

 

minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku  to:

 

 • 1000 zł dla pozostałych podmiotów.

 

 

 

Dowodem otwarcia  rachunku „PLEJADA" jest umowa oraz potwierdzenie założenia lokaty.

 

Wkłady objęte są gwarancja
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

 Zasady dysponowania rachunkiem „PLEJADA"

 

 • umowa zawierana jest  na 12 miesięcy, jednak w każdym czasie można ją rozwiązać bez utraty należnych odsetek,
 • odsetki od kwoty złożonej na rachunku naliczane są po upływie 12 miesięcy lub w momencie zerwania umowy,
 • rozwiązanie umowy następuje na wniosek Klienta,
 • w przypadku nie podjęcia przez Klienta środków z rachunku „PLEJADA" po upływie  12 miesięcy następuje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na taki sam okres.
 • Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W przypadku nie podjęcia naliczonych odsetek podlegają one kapitalizacji po upływie jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy.

 

 

 

Bankowość indywidualna

family-01

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swoich finansów, jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować? Rozważasz wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz posługiwać się kartą umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Dla Klientów Indywidualnych

Bankowość dla młodych

Konto dla młodychJeżeli ukończyłeś 13 rok życia, to już dziś możesz założyć swoje osobiste konto wraz z kartą płatniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA MŁODYCH

Bankowość dla rolnictwa

Konto dla młodych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA ROLNICTWA


Bank Spółdzielczy jak nikt inny rozumie potrzeby rolników. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę kredytów i rachunków. Tutaj znajdziesz też fachowe doradztwo w zakresie dotacji z NFOŚ.