SGB

Dla Rolnictwa - Punkt Doradztwa Unijnego

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej niesie nowe wyzwania dla całego naszego kraju m.in. związane z wykorzystaniem środków unijnych, które będziemy mogli pozyskać
Spółdzielcza Grupa Bankowa, którą tworzą Banki Spółdzielcze oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., pragnie wspomóc Państwa w procesie pozyskiwania tych środków oferując profesjonalne usługi doradcze, które dostępne są w Punktach Doradztwa Unijnego.
W Punkcie Doradztwa Unijnego SGB uzyskacie Państwo informacje o rodzajach dostępnych środków oraz sposobie ich pozyskania w ramach:
 1. dopłat bezpośrednich
 2. pozostałych środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach:
  • programów rolno-środowiskowych
  • rent strukturalnych
  • wsparcia dla gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
  • zalesiania
  • wsparcia dla rolników na dostosowanie do standardów UE
 3. środków strukturalnych dla rolników, rybaków, przedsiębiorstw oraz samorządów oferowanych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO)
  • SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
  • SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
  • SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  • SPO Transport
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Punkt Doradztwa Unijnego SGB oferuje:
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o dopłaty bezpośrednie
 • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszeu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej czyli co można uzyskać, jak, gdzie i kiedy
 • sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe
Infolinia 0 801 315 703
Jakie oferujemy kredyty? Jak wypełnić wniosek? Gdzie go złożyć? Kto może liczyć na pomoc? Na te i inne pytania udzielą Państwu odpowiedzi specjaliści SGB pod numerem infolinii 0 801 315 703.
Dzwoniąc na infolinię 0 801 315 703 każdy może uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków unijnych. Pod numer infolinii powinni zatelefonować przede wszystkim: rolnicy, przedsiębiorcy, rybacy i przedstawiciele władz samorządowych. Każdy uzyska wyczerpujące informacje, w jaki sposób starać się o środki z unijnego budżetu. A jest o co się starać. W ciągu trzech lat Polska może zostać zasilona ponad 12 mld EURO z funduszy strukturalnych. Bruksela zamierza wspomóc polskie rolnictwo, rybołówstwo, firmy działające w sektorze rolno-spożywczym, przedsiębiorców oraz projekty samorządowe.
Infolinia czynna jest od poniedziału do piątku w godzinach 8.00 do 18.00. Opłata za rozmowę - koszt 1 impulsu połączenia lokalnego TP S.A.
Informacje dostępne są również na stronie SGB
 

Bankowość indywidualna

family-01

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swoich finansów, jak nimi elastycznie dysponować i jak je sensownie ulokować? Rozważasz wzięcie kredytu z ratami, które nie naruszą Twojej stabilizacji? Pragniesz posługiwać się kartą umożliwiającą wygodne przeprowadzanie dowolnych operacji? Chcesz, by Twoje pieniądze posiadały solidny pakiet zabezpieczeń? Tu Twoje dylematy znajdą pomyślne rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Dla Klientów Indywidualnych

Bankowość dla młodych

Konto dla młodychJeżeli ukończyłeś 13 rok życia, to już dziś możesz założyć swoje osobiste konto wraz z kartą płatniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA MŁODYCH

Bankowość dla rolnictwa

Konto dla młodych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
DLA ROLNICTWA


Bank Spółdzielczy jak nikt inny rozumie potrzeby rolników. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę kredytów i rachunków. Tutaj znajdziesz też fachowe doradztwo w zakresie dotacji z NFOŚ.