Konta osobiste

Rachunki bankowe przeznaczone dla klientów indywidualnych

Indywidualne konto emerytalne

IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi IKE

 

Wybierając rachunek IKE zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości – wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. lokaty terminowej – dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku – środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

 

W 2018 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 13 329,00 zł

 

(Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2018 wynosi 13 329zł. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 6 listopada 2017 r. poz.994.)

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2018 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu