Konta osobiste

Rachunki bankowe przeznaczone dla klientów indywidualnych

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to nie tylko zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze, ale przede wszystkim sposób na realne zmniejszenie kwoty oddawanej co roku Fiskusowi.

Co roku wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce budżetowej określonej w ustawie budżetowej. W roku 2018 limit wpłat na IKZE wynosi 5331,60 zł.

Aby przystąpić do IKZE wystarczy mieć skończone 16 lat oraz wykazać dochody na podstawie umowy o pracę.

Ważnym atutem wyróżniającym ten produkt jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. „Podatku Belki”. Wypłaty są objęte zryczałtowaną 10% stawką podatku. Jedyny warunek jaki należy spełnić, to odpowiedni wiek wypłacającego – po osiągnięciu 65 lat, czyli nabyciu uprawnień emerytalnych.

Tabela - ulgi podatkowe

Kolejną, bardzo istotną cechą IKZE jest fakt, iż środki zebrane na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, są natomiast w całości wypłacane osobom uprawnionym bądź spadkobiercom.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne jest dodatkowym sposobem oszczędzania na emeryturę.  Ogromną zaletą tej formy oszczędzania jest fakt, że cały czas to my dysponujemy naszymi środkami oraz zwolnienie zysków z tej formy oszczędności z tzw. "Podatku Belki”, czyli podatku od zysków kapitałowych  (po spełnieniu warunków Umowy).

Roczne wpłaty na IKE nie mogą przekroczyć limitu ustalanego co roku przez Ministra Pracy. Jest to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok, czyli w roku 2018 to kwota wynosząca 13 329,00 zł.

Środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, zatem jest to także doskonała forma zabezpieczenia przyszłości naszych Bliskich. Osoby dziedziczące środki z IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2018 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu