Aktualności

Aktualne informacje o usługach, produktach oraz wydarzeniach.

Kredyt przez internet

Szybki e-Kredyt, wystarczy  rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej -  Internet Banking.

Bez wychodzenia z domu.

Bez wizyty w banku.

Umowę podpiszesz elektronicznie.

Złóż wniosek online a środki przelejemy na Twój rachunek w Banku Spółdzielczym w Sieradzu.

 

Zaloguj się do bankowości elektronicznej na komputerze. Przejdź do Menu - Wnioski i wybierz Nowy wniosek o kredyt

 

Przykład reprezentatywny Kredytu gotówkowego w elektronicznych kanałach dostępu dotyczy następujących parametrów: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 4 850,00 zł (prowizja finansowana z kwoty kredytu), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%, całkowity koszt kredytu wynosi 726,24 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 150,00 zł, odsetki od kredytu 408,24 zł, koszty usług dodatkowych 168,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty prowadzenia ROR kredytobiorcy 168,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,80%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 576,24 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.11.2020 r.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu