Punkt doradztwa unijnego

Informacje na temat pozyskiwania środków unijnych dla rolnictwa

Punkt doradztwa unijnego

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej niesie nowe wyzwania dla całego naszego kraju m.in. związane z wykorzystaniem środków unijnych, które będziemy mogli pozyskać.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu., pragnie wspomóc Państwa w procesie pozyskiwania tych środków oferując profesjonalne usługi doradcze, które dostępne są w placówkach banku

 1. Dopłat bezpośrednich.
 2. Pozostałych środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach:
  • programów rolno-środowiskowych,
  • rent strukturalnych,
  • wsparcia dla gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
  • zalesiania,
  • wsparcia dla rolników na dostosowanie do standardów UE.
 3. Środków strukturalnych dla rolników, rybaków, przedsiębiorstw oraz samorządów oferowanych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO).
  • SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich,
  • SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
  • SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • SPO Transport,
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

 • pomoc w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o dopłaty bezpośrednie,
 • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej czyli co można uzyskać, jak, gdzie i kiedy,
 • sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe.

 

Infolinia 801 315 703

Jakie oferujemy kredyty? Jak wypełnić wniosek? Gdzie go złożyć? Kto może liczyć na pomoc? Na te i inne pytania udzielą Państwu odpowiedzi specjaliści SGB pod numerem infolinii 801 315 703.

Dzwoniąc na infolinię 801 315 703 każdy może uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków unijnych. Pod numer infolinii powinni zatelefonować przede wszystkim: rolnicy, przedsiębiorcy, rybacy i przedstawiciele władz samorządowych. Każdy uzyska wyczerpujące informacje, w jaki sposób starać się o środki z unijnego budżetu. A jest o co się starać. W ciągu trzech lat Polska może zostać zasilona ponad 12 mld EURO z funduszy strukturalnych. Bruksela zamierza wspomóc polskie rolnictwo, rybołówstwo, firmy działające w sektorze rolno-spożywczym, przedsiębiorców oraz projekty samorządowe.

Infolinia czynna jest od poniedziału do piątku w godzinach 8.00 do 18.00. Opłata za rozmowę - koszt 1 impulsu połączenia lokalnego TP S.A.

Informacje dostępne są również na stronie SGB.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu