Partnerzy

Partnerzy Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Zrzeszenie SGB Bank SA

SGB-BAnk S.A. zrzesza 207 Banków Spółdzielczych. Celem SGB-Bank S.A. było powołanie silnej ekonomicznie i bezpiecznej grupy, do której należy Bank Spółdzielczy w Sieradzu.

Misją banków zrzeszonych w SGB-Bank S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych, zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami, miastami i powiatami a Bankami Spółdzielczymi. Podstawowym zadaniem grupy jest kompleksowa obsługa finansowa firm działających na terenie miast i gmin oraz obsługa budżetów terenowych. Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym banki te oferuje szeroką gamę kredytów i depozytów.

Priorytetami dla banków zrzeszonych w SGB-Bank S.A. są: jakość i kompleksowość świadczonych usług. Banki starają się, by ich oferta w pełni odpowiadała oczekiwaniom klientów.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725