Kredyty firmowe

Kredyty przeznaczone dla firm i instytucji

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na pozyskanie dodatkowych środków w celach inwestycyjnych.

 

Cechy kredytu inwestycyjnego:

  • udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
  • maksymalna wysokość kredytu - do 80% wartości przedsięwzięcia,
  • maksymalny okres kredytowania - 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 1 rok,
  • przedmiotem kredytu może być także refundacja zobowiązań klienta z tytułu zawartych umów leasingu,
  • ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.

 

 

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2020 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu