Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Karta kredytowa

Karta kredytowa Mastercard lub Visa to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

 

Wybierając kartę kredytową zyskujesz:

  • bezodsetkowy kredyt – dla transakcji bezgotówkowych do 52 dni, pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu,
  • limit kredytowy od 1 000 PLN do 20 000 PLN,
  • bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure,
  • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
  • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych na karcie,
  • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

 

Przykład reprezentatywny

Całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 14,90 %, kwota odsetek 5 964,11  zł, prowizja za użytkowanie karty pobierana od drugiego roku 42 zł rocznie tj. łącznie 126 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

RRSO została ustalona przy założeniu, że umowa będzie obowiązywać przez cały okres, na który została zawarta, bank i kredytobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z umowy w terminach określonych w umowie,  stopa oprocentowania i opłaty pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy, limit zostanie wypłacony od razu i w całości, na cały okres obowiązywania umowy, spłata następuje na koniec okresu obowiązywania umowy oraz przy uwzględnieniu całkowitego kosztu limitu.

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,45 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 16 090,11 zł.

 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.12.2022 r.

 

 

Zastrzeganie karty

Zastrzeżenia można dokonywać u agenta rozliczeniowego Banku przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:

  1. ) z kraju – tel. 22 515-31-50
  2. ) z zagranicy – tel. +48 22 515-31-50

od momentu ZASTZEŻENIA KARTY Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonywane przy jej użyciu.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725