Ubezpieczenia

Ubezpieczenia przygotowane specjalnie dla Banków i ich Klientów

Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia przygotowane specjalnie dla Instytucji Bankowych oraz Klientów Banków.

  • Inicjatorem powstania Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 1996 roku, wchodzącego w skład Concordii Ubezpieczenia byli przedstawiciele Banków Spółdzielczych, zainteresowanych założeniem instytucji ubezpieczeniowej, która mogłaby zrozumieć i spełnić potrzeby ubezpieczeniowe Banków i ich Klientów.
  • W naszej współpracy najważniejszy jest Klient Banku. To właśnie z myślą o nim tworzymy nowe i doskonalimy już wprowadzone produkty oraz upraszczamy procedury likwidacji szkód.
  • Celem partnerstwa jest ujednolicenie oferty ubezpieczeniowej oraz usprawnienie procesu sprzedaży usług bankowo – ubezpieczeniowych.
  • Jesteśmy przekonani, że współpraca z Bankiem Spółdzielczym SGB gwarantuje, dzięki kompleksowej obsłudze Klienta, satysfakcję wielu ubezpieczonych jak i samego Banku.
  • Concordia  zmieniła się w Generali Agro  szczegółowa oferta na www.concordiaubezpieczenia.pl.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725