Kredyty indywidualne

Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne.

 

Podstawowe cechy kredytu gotówkowego:

  • spłata w ratach malejących lub rosnących,
  • na własne potrzeby konsumpcyjne,
  • kredyt oprocentowany jest według stałej i zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

Całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, miesięczna rata równa/malejąca kredytu 166,90 zł, roczne oprocentowanie nominalne 7,2 %, kwota odsetek 33,14 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4,00 % całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,56 %, całkowita kwota 
do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.903,12 zł.


 
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.06.2020 r.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu