Kredyty indywidualne

Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne.

 

Podstawowe cechy kredytu gotówkowego:

  • spłata w ratach malejących lub rosnących,
  • na własne potrzeby konsumpcyjne,
  • kredyt oprocentowany jest według stałej i zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

Całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, miesięczna rata równa/malejąca kredytu 166,90 zł, roczne oprocentowanie nominalne 9,50 %, kwota odsetek 48,41 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4,00 % całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,17 %, całkowita kwota 
do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.122,24 zł.


 
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2020 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu