Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest uniwersalnym produktem przeznaczonym dla szerokiej grupy odbiorców zapewniającym kompleksową obsługę finansową.

 

Korzyści:

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT,
  • atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
  • dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725