Lokaty indywidualne

Lokaty przeznaczone dla klientów indywidualnych

Lokata Plejada

Lokata dynamiczna "Plejada" jest szczególną formą deponowania środków pieniężnych ponieważ zapewnia progresywne oprocentowanie, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu.

 

Pozostałe cechy lokaty "Plejada":

 • umożliwia wycofanie wkładu w dowolnym terminie wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty,
 • minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku to 500zł,
 • umowa zawierana jest na 12 miesięcy, jednak w każdym czasie można ją rozwiązać bez utraty należnych odsetek,
 • odsetki od kwoty złożonej na rachunku naliczane są po upływie 12 miesięcy lub w momencie zerwania umowy,
 • rozwiązanie umowy następuje na wniosek Klienta,
 • w przypadku nie podjęcia przez Klienta środków z rachunku „PLEJADA" po upływie 12 miesięcy następuje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na taki sam okres,
 • Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W przypadku nie podjęcia naliczonych odsetek podlegają one kapitalizacji po upływie jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy,
 • Oprocentowanie:
  • po 1 miesiącu 4,0120 %
  • po 2 miesiącach 4,1412 %
  • po 3 miesiącach 4,2704 %
  • po 4 miesiącach 4,4064 %
  • po 5 miesiącach 4,5356 %
  • po 6 miesiącach 4,6648 %
  • po 7 miesiącach 4,7940 %
  • po 8 miesiącach 4,9232 %
  • po 9 miesiącach 5,0524 %
  • po 10 miesiącach 6,3444 %
  • po 11 miesiącach 6,4746 %
  • po 12 miesiącach 6,6028 %
bfg.jpg

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu