Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

Lokata Plejada

Lokata dynamiczna "Plejada" jest szczególną formą deponowania środków pieniężnych ponieważ zapewnia progresywne oprocentowanie, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu.

Pozostałe cechy lokaty "Plejada":

  • umożliwia wycofanie wkładu w dowolnym terminie wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty,
  • minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku to 500zł,
  • umowa zawierana jest na 12 miesięcy, jednak w każdym czasie można ją rozwiązać bez utraty należnych odsetek,
  • odsetki od kwoty złożonej na rachunku naliczane są po upływie 12 miesięcy lub w momencie zerwania umowy,
  • rozwiązanie umowy następuje na wniosek Klienta,
  • w przypadku nie podjęcia przez Klienta środków z rachunku „PLEJADA" po upływie 12 miesięcy następuje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na taki sam okres,
  • Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W przypadku nie podjęcia naliczonych odsetek podlegają one kapitalizacji po upływie jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy,
  • Oprocentowanie:
po 1 miesiącu 0,15 stopy redyskonta weksli
po 2 miesiącach 0,20 stopy redyskonta weksli
po 3 miesiącach 0,25 stopy redyskonta weksli
po 4 miesiącach 0,30 stopy redyskonta weksli
po 5 miesiącach 0,35 stopy redyskonta weksli
po 6 miesiącach 0,40 stopy redyskonta weksli
po 7 miesiącach 0,45 stopy redyskonta weksli
po 8 miesiącach 0,50 stopy redyskonta weksli
po 9 miesiącach 0,55 stopy redyskonta weksli
po 10 miesiącach 0,70 stopy redyskonta weksli
po 11 miesiącach 0,75 stopy redyskonta weksli
po 12 miesiącach 0,80 stopy redyskonta weksli

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725