O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Historia Banku

Początki spółdzielczości bankowej w Sieradzu przypadają na rok 1950. Wtedy to powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu, która swoim działaniem obejmowała miejscowości przylegające do Sieradza - Męka, Bogumiłów, Charłupia Mała oraz miasto Sieradz. Centralą Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sieradzu był Bank Rolny, który nadzorował Kasą pod względem finansowym, organizacyjnym oraz rewizyjnym. W 1957 roku Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu została członkiem Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie.

W 1962 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę GKS na Bank Spółdzielczy w Sieradzu. W owym czasie Bank Spółdzielczy w Sieradzu posiadał Punkty Kasowe w Charłupi Małej, Monicach i Woźnikach.

W 1975 roku powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który przejął po Banku Rolnym nadzór nad Bankiem Spółdzielczym a po Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych funkcję Centralnego Związku Spółdzielczego. W związku z przejściem do struktur BGŻ rozszerzono pakiet usług świadczonych przez BS. Rozpoczęto udzielanie kredytów średnio i długoterminowych oraz inwestycyjnych. Przyjmowano wkłady oszczędnościowe terminowe oraz rozszerzono działalność rozliczeniową.

W związku z restrukturyzacją BS i BGŻ w 1995 roku Bank Spółdzielczy w Sieradzu przystąpił do Zrzeszenia Regionalnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

Od 01.01.1999 Bank Spółdzielczy w Sieradzu połączył się z Bankami Spółdzielczymi w Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie. Placówką macierzystą dla tych Banków stał się Bank Spółdzielczy w Sieradzu, a banki przyłączane stały się oddziałami BS w Sieradzu.

W 2005 roku Bank Spółdzielczy w Sieradzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i w trosce o ich wygodę otworzył Punkt Bankowy w centrum miasta Sieradza  w DH "BARTEK" przy ulicy Jagiellońskiej, oferujący szeroki zakres usług bankowych. Obecnie Bank Spółdzielczy w Sieradzu posiada szeroki wachlarz usług bankowych. Bank osiąga dobre wyniki finansowe, które zapewniają bezpieczeństwo klientom w zakresie powierzonych depozytów. Bank posiada również gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725