Oferta - Klienci indywidualni

Produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych

PRP

PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy - przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Pakiety:

  • standardowy,
  • młodzieżowy,
  • senior,
  • e-Konto. 

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla Klientów którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na wysoko oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych.

Konto Standard

Przy otwarciu konta otrzymasz bezpłatna kartę Visa Electron lub Maestro. Nie musisz nosić gotówki przy sobie, masz stały dostęp do sieci ponad 4000 bezprowizyjnych bankomatów w Polsce i milionów punktów akceptujących Twoje karty na całym świecie.

e-Konto

e-Konto skierowane jest do osób, które cenią sobie wygodę obsługi rachunku bankowego przez Internet. Pozwala korzystać z nowoczesnego systemu bankowości internetowej.

Konto Senior

Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób dojrzałych, który umożliwia gromadzenie środków i dokonywanie przelewów oraz wypłat za pomocą dodawanej do konta karty Visy  lub Mastercard.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725