Kredyty dla rolników

Kredyty przeznaczone dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą i posiadających rachunek bieżący w Banku.

 

Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • udzielany osobom prowadzącym gospodarstwo rolne o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący,
  • poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

 

 

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu