O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku kadencji 2018-2022, wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2018r.

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu:

Katarzyna Dudczak

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Banaś-Reike

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Śledzińska

WICEPREZES ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sieradzu:

 

Sławomir Balcerzak - Przewodniczący

Roman Łebzuch  - Z-ca Przewodniczącego

Anita Owczarek - Sekretarz

Mariusz Janczak

Magdalena Kubiak

Artur Małecki

Marzena Owczarek

Aneta Palma

Radosław Kucharski

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu