Kredyty indywidualne

Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych

Kredyt odnawialny w ROR

Masz chwilowe problemy z gotówką? A może potrzebujesz środków na nieprzewidziane wydatki?

 

Wybierając kredyt odnawialny zyskujesz:

  • łatwy sposób zwiększania środków na swoim koncie,
  • kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem aż do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania,
  • wygodę – wystarczy, że posiadasz konto osobiste w naszym Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na to konto,
  • minimum formalności,
  • szybką decyzję kredytową,
  • pewność, że każda wpłata środków na rachunek spowoduje, iż kredyt odnowi się o spłaconą część i można być wykorzystywany wielokrotnie w okresie kredytowania.

 

O kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, pracownik zaangażowany w proces sprzedaży zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia.

Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest: brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni.

Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie

Całkowita kwota kredytu 4.400,00 zł, okres kredytowania 60  miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne  7,2 %, kwota odsetek 1.584,00 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 3,00 % całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,50 % odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00  zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,37 %*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.984 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.06.2020 r.

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Jesteśmy blisko Ciebie !

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2022 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu