O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Polityka Informacyjna

Informacje Banku Spółdzielczego w Sieradzu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału oraz zakresu polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Polityka informacyjna - ujawnienie informacji

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2023r.

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2022r.

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2021r.

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2020r.

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2019r.

Polityka informacyjna - Ujawnienie Informacji za 2018r.

 

Zasady Polityki Informacyjnej  w zakresie profilu ryzyk i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Sieradzu oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Sieradzu ul. Zamkowa 2, u Głównego Księgowego.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SIERADZU

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725