Reklamacje

Informacje o sposobach składania reklamacji

Reklamacje

Zasady składania reklamacji Formularz reklamacji klienci indywidualni Formularz reklamacji klienci instytucjonalni Formularz reklamacji kartowej klienci indywidualni Formularz reklamacji kartowej klienci instystucjonalni Formularz reklamacji ubezpieczeniowej

Zasady składania reklamacji

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

 

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2023 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu