Oferta - firmy i instytucje

Produkty i usługi przeznaczone dla firm i instytucji

Kredyt płatniczy

Doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

 

Wybierając kredyt płatniczy zyskujesz:

  • kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, poziomu zdolności kredytowej,
  • maksymalny okres kredytowania 90 dni,
  • wykorzystywany jednorazowo w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przez realizację dyspozycji klienta, w ciężar rachunku kredytowego.
logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725