Oferta - działalność rolnicza

Produkty i usługi przeznaczone dla prowadzących działalność rolniczą

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją kredytu inwestycyjno-obrotowego.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą i posiadających rachunek bieżący w Banku.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą i chcących powiększyć lub zmodernizować swój majątek trwały.

Kredyt preferencyjny

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są na cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej. 

Kredyt Agro-Grunt

Kredyt "Agro-Grunt" przeznaczony jest dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. W przypadku tego produktu nie ma konieczności rozliczania kredytu.

Kredyt Agro Szybki

Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty kredytu dla osób prowadzących działalność rolniczą. Środki można wykorzystać na zakup nawozów, środków ochrony roślin, agrowłókniny, sadzeniaków i innych.

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725