O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Zasady Polityki Informacyjnej

Zasady Polityki Informacyjnej  w zakresie profilu ryzyk i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Sieradzu oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Sieradzu ul. Zamkowa 2, u Głównego Księgowego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sieradzu

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2
98-200 Sieradz

Tel.: (43) 8223956
Fax. (43) 8225592

e-mail: centrala@bssieradz.pl

Godz. otwarcia: 8:30 - 16:30

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725

2020 © Bank Spółdzielczy w Sieradzu