O Banku

Informacje organizacyjne Banku Spółdzielczego w Sieradzu

Pozostałe Informacje

Dodatkowe informacje dotyczące naszych usług.

 

Informacje z zakresu Polityki Wynagrodzeń:

Uchwała RN w sprawie funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń.

Raport z przeglądu wdrożenia polityki wynagrodzeń.

 

Zbiór zasad postępowania Banku Spółdzielczego w Sieradzu, w przypadku czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania Stopy Bazowej lub zmiany metody jej obliczania:

Klauzule awaryjne.

 

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe - zmiana przepisów.

Informacja.

 

Rachunek podstawowy PRP - wniosek

Wniosek_PRP

 

 

 

 

logo_inv.svg

ul. Zamkowa 2

98-200 Sieradz

Wybrane produkty

Informacje

Partnerzy

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725